Reklamační a nákupní řád, obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu cukrárna-pierot.cz.

František Klema, se sídlem Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 10, zapsaný u ŽÚ Praha 10, č.j. 3797/94/F/VO/B1

IČ:62561472.

Kontakt: Jana Klemová tel.: 283 932 415, mobil: 604 117 432

Provozovna:

Cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00.

Provozní doba 9:00- 18:00hod.

Předmět činnosti e-shopu

Příprava dortů a zákusků – viz naši aktuální nabídku pro koncové zákazníky – maloobchod.

Ceny zboží

Cena se řídí aktuálními platnými ceníky cukrárny PIEROT. Provozovatel internetového obchodu cukrárna-pierot.cz., je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu cukrárna-pierot.cz. (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.

Výsledná cena může být upravena dle skutečně použitých obalů.

Platba

Platbu je možné provést několika způsoby:

hotově při převzetí na prodejně

kartou při převzetí na prodejně

předem převodem na č. ú. 157951664/ 0300 vedený u Poštovní spořitelny

Expedice, termín a způsob doručení

Expediční doba Vaší objednávky je čas, za který Vámi objednané zboží vyrobíme, připravíme k odběru. V drtivé většině případů jsme schopni dohodnuté expediční doby dodržet (48 hodin). Ve výjimečných případech může dojít ke zdržení, které nemůžeme z naší strany ovlivnit a které se vždy snažíme minimalizovat. V případě změny expediční doby Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Termín odběru: Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte datum požadovaného odběru.

Způsob dodání Vašeho zboží uveďte do poznámky při objednání zboží.

- Osobní odběr – místem osobního odběru je cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00 v provozní době 9:00- 18:00hod.

Storno objednávky

Objednávku můžete stornovat nejpozději 24 hodin před dodáním zboží, a to buď telefonicky, nebo e-mailem na cukrarna@cukrarna-pierot.cz. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.

Reklamační řízení

U potravinářského zboží typu dorty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální prohlídkou při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit neprodleně při převzetí u dopravce nebo na odběrovém místě. Reklamace chuti, složení nebo jiných vnějších prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy Cukrárna PIEROT. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Cukrárna PIEROT, pro příjem reklamací. Náš obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii účtenky, popis závady, kompletní výrobek.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

Ztrátou dodacího listu, prodejního dokladu.

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.

Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.

Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.

Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu)

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí.

Zanedbáním péče o zboží.

Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedených v reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

Zboží bylo poškozeno živly. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Dále kupující nemá právo uplatnit záruky na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět.

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamované zboží dopravit na odběrové místo: cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s prodejem.

V případě, že máte zájem o doplňující informace k Nákupnímu řádu cukrárna-pierot.cz nebo máte zájem o úpravu některé z podmínek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 283 932 415 nebo na e-mailu cukrarna@cukrarna-pierot.cz

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018

 

 

PRODEJNÍ DOBA

Otevřeno denně
pondělí - neděle
9:00 - 18:00

Vánoční svátky:

24.12.-26.12.2017 zavřeno

1.1. - 2.1.2018 zavřeno

Kontakt

Cukrovarská 15/20
Praha 9 - Čakovice
196 00

tel.: 283 932 415

Do navigace: Cukrovarská 20

Autobus č.136, 351, 377 Zastávka: Čakovický zámek

Otevřeno
každý den
9:00 - 18:00

IČ: 62561472
DIČ: CZ7201020013

Vážení zákazníci, spustili jsme

pro Vás e-shop!

Cukrárna Pierot